Showing 1–12 of 36 results

LED DÂY TRANG TRÍ ĐỦ MÀU

Dây rút nhựa 3*100 (100 sợi)

2.500
Nơi nhập dữ liệu

Dây rút nhựa 4×200 (100 sợi)

6.000

Dây rút nhựa 5×200 (100 sợi)

8.500

Dây rút nhựa 5×250 (100 sợi)

11.000

Dây rút nhựa 5×300 (100 sợi)

13.000

Dây rút nhựa 3*100 (1000 sợi)

15.000

LED DÂY TRANG TRÍ ĐỎ

17.000

Dây rút nhựa 4*150 (500 sợi)

17.000

DÂY ĐÈN TRANG TRÍ XANH DƯƠNG

18.000

DÂY ĐÈN TRANG TRÍ XANH LÁ

18.000

Dây rút nhựa 8*300(100 sợi)

18.500